Ліцензування

Ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення

 

Територіальний реєстр суб’єктів господарювання, що виконують роботи та надають послуги протипожежного призначення на території Житомирської області

 

Електронні послуги

 

ВІДДІЛ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТА НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНОЇ РОБОТИ

управління запобігання надзвичайним ситуаціям

Головного управління ДСНС України у Житомирській області

Загальна інформація
1.

 

Адреса

Головне управління ДСНС України

у Житомирській області

10006, м. Житомир,

вул. Героїв Пожежників, 67-Б
 

2.

Інформація

щодо режиму роботи відділу
 

Понеділок – четвер: з 9:00 до 18:00,

п'ятниця: з 9:00 до 16:45,

перерва: з 13:00 до 13:45

3.

Телефон довідки

Тел.: +38 (0412) 42-15-28

 

Законодавчі та інші нормативно-правові акти

1. Закон України "Про ліцензування видів господарської діяльності";

2. Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

3. Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

4. Закон України "Про доступ до публічної інформації";

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 5.08. 2015 № 609 "Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України";

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 року № 852 "Деякі питання ліцензування господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення";

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.09.2018 № 716 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, у сфері надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, і встановлюється періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою з надзвичайних ситуацій»;

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 363 «Про затвердження Порядку подання органу ліцензування документів в електронній формі»;

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01. 2019 № 47 "Про затвердження Порядку внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про ліцензування виду господарської діяльності, документи дозвільного характеру";

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.08.2020 № 755 "Про затвердження Порядку формування і ведення ліцензійного реєстру";

11. Наказ МВС України від 12.12.2018 № 1007 "Про затвердження уніфікованої форми акта, що складається за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) за додержанням ліцензіатом вимог законодавства у сфері провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, та інших форм розпорядчих документів"


 Додатки до наказу МВС України від 12.12.2018 № 1007:

- Акт складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу ;
- Акт про повторне порушення;
- Акт про виявлення недостовірних даних;
- Акт про невиконання розпорядження;
- Акт про відмову ліцензіата в проведенні планового (позапланового) заходу;
- Акт про документальне підтвердження факту збройної агресії;
- Розпорядження;
- Повідомлення;
- Посвідчення.
Форма переліку питань для проведення заходів державного нагляду (контролю). 

 Наказ МВС України від 26.12.2018 № 1060 "Про затвердження Порядку функціонування інформаційної системи надання адміністративних послуг Державною службою України з надзвичайних ситуацій".

 

Порядок ліцензування (довідкова інформація)

1. Ліцензування господарської діяльностіз надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

2. Перелік необхідних документів для отримання ліцензії;

3. Внесення плати за видачу ліцензії

4. Перелік послуг і робіт протипожежного призначення, що підлягають ліцензуванню;

5. Заява про одержання ліцензії;

6. Відомості про дотримання технологічних вимог щодо наявності матеріально-технінчної бази, необхідної для провадження заявленого виду господарської діяльності;

7. Відомості про наявність мінімальної кількості працівників (керівників та виконавців) за окремими посадами;

8. Опис документів.

       
За видачу ліцензії справляється разова плата в розмірі:  з 1 січня 2024 року – 3028 грн.