ГоловнаВажлива інформація! Підвищена готовність!Захисні споруди
 Версія для друку

ЗАХИСНІ СПОРУДИ

ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ МІСТА ЖИТОМИР. ІНТЕРАКТИВНА КАРТА (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Перелік сховищ цивільного захисту на території міста Житомир станом на 01.01.2015 року (завантажити)

Перелік житлових будинків у місті Житомирі, підвальні приміщення яких, можливо, у разі необхідності, використовувати як найпростіші укриття для населення станом на 01.02.2015 року

Перелік сховищ цивільного захисту на території Житомирської області станом на 01.01.2015 року (завантажити)

Перелік протирадіаційних укриттів цивільного захисту на території Житомирської області станом на 01.01.2015 року (завантажити)

Захисні споруди призначені для укриття населення від засобів масового ураження в особливий період та надзвичайних ситуацій у мирний час та є основним видом колективного захисту населення.

Сховища забезпечують захист осіб, що укриваються, від негативного впливу сучасних засобів ураження, бактеріальних (біологічних) засобів, від бойових отруйних речовин, а також, при необхідності, від катастрофічного затоплення, небезпечних хімічних речовин, радіоактивних продуктів при руйнуванні ядерних енергетичних енергоустановок, високих температур і продуктів горіння при пожежах та передбачають можливість безперервного перебування у них розрахункової кількості осіб, що укриваються, протягом двох діб.

Протирадіаційні укриття призначені для захисту осіб, що укриваються, від впливу іонізуючого випромінювання при радіоактивному забрудненні місцевості і допускають безперервне перебування у них розрахункової кількості осіб, що укриваються, до двох діб.

Споруда подвійного призначення – це наземна або підземна споруда, що може бути використана за основним функціональним призначенням і для захисту населення.

Найпростіше укриття – це фортифікаційна споруда, цокольне або підвальне приміщення, що знижує комбіноване ураження людей від небезпечних наслідків надзвичайних ситуацій, а також від дії засобів ураження в особливий період.

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, у сховищах укриттю підлягають:

- працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту та розташованих у зонах можливих значних руйнувань населених пунктів, які продовжують свою діяльність в особливий період;

- працівники найбільшої працюючої зміни суб’єктів господарювання, віднесених до категорії особливої важливості цивільного захисту та розташованих за межами зон можливих значних руйнувань населених пунктів, а також працівники чергового персоналу суб’єктів господарювання, які забезпечують життєдіяльність міст, віднесених до відповідних груп цивільного захисту;

- хворі, медичний та обслуговуючий персонал закладів охорони здоров’я, які не підлягають евакуації або не можуть бути евакуйовані у безпечне місце.

Для захисту людей від деяких факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій у мирний час, та дії засобів ураження в особливий період також використовуються споруди подвійного призначення та найпростіші укриття.

Заповнення захисних споруд і правила поведінки в них

У разі відсутності в радіусі 500 м від будинку захисної споруди використовуйте для укриття підвальне приміщення під будинком.

Ні в якому разі не можна після сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА» залишатися в будинках, особливо на верхніх поверхах, адже внаслідок вибуху вони будуть руйнуватися від впливу ударної хвилі.

Населення, яке укривається в захисній споруді за місцем мешкання, повинно мати при собі харчі.

Люди в захисній споруді розміщуються на нарах групами по виробничому або територіальному принципу (цех, бригада, дім).

У кожній групі назначається старший (комендант споруди). Ті хто має дітей, розміщується в окремих частинах захисної споруди або спеціально відведених місцях.

В захисній споруді повинен здійснюватися контроль за параметрами повітря, температурою, вологістю, концентрацією в повітрі СО2, СО і О2, а в сховищах крім того, контролюється надлишок повітря (підпір).

Параметри повітря у захисній споруді небезпечні для перебування людей:

- температура повітря 34оС і вище;

- концентрація СО2 – 5% і вище;

- наявність О2 у повітрі – 14% і вище;

- наявність СО – 100 мг/мі вище.

Оповіщення населення у захисних спорудах:

- швидко без метушні зайняти своє місце у приміщенні;

- виконувати правила внутрішнього розпорядку, всі розпорядження старшого (коменданта);

- зберігати спокій, уникати паніки і порушень громадського порядку;

- надавати допомогу літнім людям, дітям, інвалідам і хворим;

- підтримувати у готовності засоби індивідуального захисту;

- виконувати правила техніки безпеки.

У захисних спорудах ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- палити, вживати спиртні напої;

- приводити (приносити) свійських тварин;

- приносити легкозаймисті, вибухонебезпечні, громіздкі речі;

- шуміти, голосно розмовляти, ходити по споруді без потреби;

- відчиняти двері і виходити з споруди без команди;

- вмикати радіоприймачі, магнітофони і радіоприлади;

- застосовувати джерела освітлення з відкритим полум’ям (газові лампи, свічі та інше). Їх можна застосовувати тільки за розпорядженням старшого на нетривалий термін у разі крайньої необхідності.

Вивід з ЗС може здійснюватися:

- за сигналом «Небезпека минула» і після уточнення обстановки в районі захисної споруди;

- після того, як пройшов встановлений термін находження у захисній споруді, а також під час вимушеної необхідності.

Для укриття населення міста Житомир та області від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільного захисту, який включає сховища цивільного захисту, протирадіаційні укриття, підвальні приміщення житлових будинків, підземні паркінги та інші споруди підземного простору, які можуть бути використані для укриття населення. Організації та власники зазначених споруд, у разі необхідності, забезпечать вільний доступ для укриття.

ЗАХИСНІ СПОРУДИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ МІСТА ЖИТОМИР. ІНТЕРАКТИВНА КАРТА (ПЕРЕГЛЯНУТИ)

Перелік сховищ цивільного захисту на території міста Житомир станом на 01.01.2015 року (завантажити)

Перелік житлових будинків у місті Житомирі, підвальні приміщення яких, можливо, у разі необхідності, використовувати як найпростіші укриття для населення станом на 01.02.2015 року

Перелік сховищ цивільного захисту на території Житомирської області станом на 01.01.2015 року (завантажити)

Перелік протирадіаційних укриттів цивільного захисту на території Житомирської області станом на 01.01.2015 року (завантажити)

Рекомендації щодо дій населення у разі винекнення надзвичайної ситуації

    Твіт